Stall Klevsvik är ett inackorderingsstall för islandshästar. Vi ligger 500 meter från Kungsbacka hästklinik. 200 meter åt andra hållet ligger DS hovslageriprodukter med hovslagare Daniel Ahlberger. 

 

 

Vi har boxar inne i stallet samt några uteboxar på utsidan. I hagarna har hästarna tillgång till ligghallar som vind-regn-solskydd. Som inackorderad hos oss har man alltid möjlighet att välja om man vill ha sin häst utomhus eller i box. Hästarna går i oftast två flockar, en för ston och en för valacker. Så har vi funnit det fungera bäst för det mesta, men ibland har vi fått vara öppna för andra lösningar.

 

 

Klevsvik21

 

 

Vintertid går hästarna på grusade ytor. De har fri tillgång på halm samt tempererat vatten. Grovfoder får de i foderbord.

Sommartid går hästarna i öppna gräshagar. Storlekarna på sommarhagarna kan variera efter behov på bete.

 

I stallhyran hos oss ingår allt grovfoder, boxströ samt morgonfodring/utsläpp vardagar. I övrigt tar vi ett gemensamt ansvar kring skötseln av hästarna. Vi har ett gemensamt schema där varje hästägare ansvarar för några sysslor varje vecka. Sysslorna är morgonfodring/utsläpp helgdagar, lunchfodring, kvällsfodring/intag,  samt en del av mockningen i hagar och stall. Schemat är föränderligt och anpassas efter hästägarnas önskemål samt behov efter årstid.

 

 

Är du intresserad av att ha din/dina hästar hos oss i Stall Klevsvik, vänligen kontakta oss.